Karin Sauer Raku logo

      Karin Sauer keramik

Sauer_gul_laagkrukke_web.JPG
Sauer-raku-plantekrukke.jpg
Karin Sauer_raku.jpg
Karin Sauer | raku
Karin Sauer | raku

press to zoom
Karin Sauer | Raku lågkrukke
Karin Sauer | Raku lågkrukke

Rakujar 25 cm high

press to zoom
Karin Sauer | raku
Karin Sauer | raku

press to zoom
Karin Sauer | raku
Karin Sauer | raku

press to zoom
1/4
ultrnær blårød.jpg
karin Sauer raku brænding
karin Sauer raku fad udsnit

Brugsting

Karin | tepotte | olivengrøn
Karin | tepotte | olivengrøn

press to zoom
Karin Sauer | skål | porcelæn
Karin Sauer | skål | porcelæn

press to zoom
Karin Sauer | tepotte | classic
Karin Sauer | tepotte | classic

press to zoom
Karin | tepotte | olivengrøn
Karin | tepotte | olivengrøn

press to zoom
1/5